info - oplage


Bij digitaal print gaan we uit van de totaal aantal afdrukken (VELLENMIX = aantal orginelen x aantal afdrukken per orgineel)