Proefschrift/thesis met spoed…

Het is niet direct dagelijkse praktijk, maar het komt wel met regelmaat voor: proefschriften en thesissen.
En dat kunnen dan ‘enkel’ de leesexemplaren zijn, maar ook een kleine oplage.
Zo konden we deze week een opdrachtgever van dienst zijn. Deze promoveert aan de Universiteit Leiden, maar woont zelf in het buitenland. En de opdracht had behoorlijk wat spoed, want de vorige drukker had tegenslag, zodat de exemplaren nog niet afgedrukt en ‘ingeleverd’ waren.
Met wat schuiven van opdrachten hebben we ervoor kunnen zorgen dat de leesexemplaren binnen een paar dagen verstuurd werden naar de correctoren.
En het was nog een omvangrijk werk ook (740 pagina’s in een oplage van 9 stuks). De dikte van het boekwerk was meteen wel het maximum dat onze lijm-/lumbackmachine kon verwerken.

proefschrift thesis printen

proefschrift en thesis printen: leesexemplaar of kleine oplage